Privacy voorwaarden

Privacystatement

Samengevat
Om misbruik te voorkomen van de gratis download dienst, vragen we je email adres. Het email adres wordt alleen gebruikt om de download link door te sturen en niet voor andere doeleinden. De statistieken van e-mailadressen geven ons inzichten om de gratis dienst beter af te stemmen op de vraag. De gegevens worden vervolgens verwijderd.

Verantwoordelijke

GeoParaat is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat deze organisatie beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. De verwerkingsverantwoordelijke is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

GeoParaat verwerkt jouw persoonsgegevens in de zin van artikel 6, eerste lid onder a en artikel 7 van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Doel van de gegevensverwerking

Het initiatief gebruikt jouw e-mailadres voor een bevestiging van de download link om misbruik van de service te voorkomen. Daarnaast kan door verwerken van je e-mailadres worden aangetoond dat je toestemming geeft voor het verwerken van de persoonsgegevens (noodzakelijk gezien art. 7, eerste lid van de AVG). Voorts wordt je e-mailadres verwerkt om contact met je te kunnen opnemen indien we een vraag hebben over het gebruik van GeoParaat. Jouw naam wordt gebruikt om een automatisch mailtje te kunnen sturen met leesbare content.

Grondslag van de verwerking

Op grond van artikel 6, eerste lid onderdeel a is het toegestaan deze gegevens te verwerken als je daar toestemming voor hebt gegeven met inachtneming van artikel 7 van de AVG. Jouw toestemming geef je door het invullen van de gegevens op de download pagina en door akkoord te gaan met de verwerking daarvan met inachtneming van deze privacystatement door het zetten van een vinkje. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door contact op te nemen.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht GeoParaat om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die je invult op het formulier tijdens de verzending versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Bewaartermijn persoonsgegevens

GeoParaat bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG). Jouw persoonsgegevens (naam en e-mailadres) worden ter registratie van jouw toestemming voor verwerking van deze gegevens met inachtneming van deze privacystatement bewaard.

Jouw privacyrechten

Op grond van de AVG heb je recht op inzage, correctie, beperking en in sommige gevallen verwijdering van jouw gegevens. U kunt je verzoek doen via ons algemene e-mailadres. GeoParaat behandelt jouw verzoek binnen een redelijke termijn.