BAG GeoPackage

De BAG is de naam voor de Nederlandse basisregistratie van adressen en gebouwen. Meer informatie is o.a. te vinden op wikipedia.
De bron voor de BAG is een verzameling XML bestanden, te dowloaden via https://www.kadaster.nl/-/kosteloze-download-bag-2.0-extract

De BAG is een historische database, voor veel toepassingen is echter een momentopname (snapshot) gewenst. De via GeoParaat beschikbare GeoPackages bevatten daarom snapshots uit de BAG.

Recept

Om te komen tot een GeoPackage zijn met behulp van de via github beschikbare scripts zijn de volgende bewerkingen uitgevoerd:

 1. De XML bestanden zijn ingelezen in een historische database, zie: https://www.geodms.nl/BAG20_Xml2FSS (script:  Xml2FSS.dms)
 2. Er is een snapshot/moment opname gemaakt van de database waarvoor geldt dat voor ieder BAG type de identificatie van het object uniek is, zie: https://www.geodms.nl/BAG20_MakeSnapshot (script:  MakeSnapshot.dms)
 3. Voor de download is een snapshot gemaakt van heel Nederland en voor alle statussen in de BAG.
 4. De resultaten van een snapshot zijn weggeschreven naar een binair fss formaat, het het aanvullende script: SnasphotFSS2ShapeFiles.dms zijn deze resultaten omgezet naar een verzameling shape/dbf files.
 5. De batch file: shp2gb.bat zet vervolgens de verzameling shape/dbf files om naar het GeoPackage bestand.

Inhoud

De resulterende GeoPackage bevat dus een momentopname van de BAG. Alle BAG objecttypen en alle statussen zijn opgenomen, wel zijn er (kleine) aanpassingen gedaan aan de opgenomen data en het datamodel:

 1. De velden: DOCUMENTDATUM en DOCUMENTNUMMER zijn (nog) niet meegenomen. Mocht daar interesse in zijn, kunnen deze later worden toegevoegd
 2. Nevenadressen zijn (nog) niet meegenomen. Mocht daar interesse in zijn, kunnen deze later worden toegevoegd
 3. De beschrijvende status attributen zijn in de primaire tabellen vertaald naar codes. In de Geopackage database is voor ieder BAG object type ook een codetabel opgenomen die deze codes relateert aan de labels. De reden van deze aanpassing is:
  • beperking van de omvang van de data
  • eenvoudiger kunnen selecteren op statussen
 4. De vbo gebruiksdoelen zijn als boolean attributen opgenomen, waarmee het eenvoudiger is om te selecteren op verblijfsobjecten met bepaalde functies.
 5. Vanaf de de 1 juli 2020 versie zijn de aantallen vbo gebruiksdoelen per pand opgenomen. Het pand attribuut NrWoon geeft bijvoorbeeld aan hoeveel vbo’s met woonfunctie in het pand gelegen zijn.

In het snapshot proces zijn ook gegevens aan de BAG toegevoegd. Dit betreft:

 1. voor panden met een verblijfsobject de afleiding van een nieuw attribuut: woningtype (denk aan vrijstaand/2 onder 1 kap/hoekhuis etc.). Dit betreft vooral een geometrische afleiding op basis van de pand geometrie. In de Geopackage is een codetabel: pand_woningtype die de resulterende codes beschrijft.
 2. een adressentabel met de adresvelden, de relatie naar de nummeraanduiding en de geometrie (RD-coordinaten). Deze tabel is bijvoorbeeld nuttig voor geocoderen.